Evidence-Based Learning at School

Slutrapporteringsmöte

För att hjälpa oss med slutrapporteringen som ska göras under tidig höst anordnar Universitets och Högskolerådet ett möte där man går igenom slutrapportens alla delar med särskild betoning på den ekonomiska redovisningen. Representanter från den svenska sidan av projektet kommer att delta…

Erfarenhetslärandespiralen

Som ett stöd i vårt kollegiala lärande använder vi oss av “Erfarenhetslärandespiralen”. Det är lätt att man snabbt hamnar i “görandet” utan att först stanna till/avsätta tid för reflektion där mina och andras erfarenheter är utgångspunkten. De slutsatser och/eller lärdomar man drar…

Stödjande experiment

Enligt John Hattie (2009) har kvalitén på undervisningen överlägset störst effekt på elevernas resultat. Om lärarna ska kunna förbättra sin verksamhet behöver de ägna extra tid till att pröva nya metoder. Begreppet “stödjande experiment” introducerades av Geoff Petty (2006) och…

Lärande samtal

En metod som vi ofta använder tillsammans med våra elever, men även på våra möten, är “lärande samtal”. Denna metod hjälper oss att hålla fokus, ser till att allas röster blir hörda, alla får lika mycket utrymme, du får frågor utan…