Evidence-Based Learning at School

Slutrapporteringsmöte

För att hjälpa oss med slutrapporteringen som ska göras under tidig höst anordnar Universitets och Högskolerådet ett möte där man går igenom slutrapportens alla delar med särskild betoning på den ekonomiska redovisningen.

Representanter från den svenska sidan av projektet kommer att delta vid detta möte i Stockholm den 12:e maj.