Evidence-Based Learning at School

Formativ bedömning med Socrative. 

Socrative screenshot

Socrative screenshot

Socrative.com skapades 2010 och är ett molnbaserat system som utvecklades i Boston av forskarstudenter för att kunna samla in elevsvar. Systemet är byggt så att lärare kan skapa enkla frågeformulär som eleverna snabbt kan besvara på sina bärbara datorer – eller, vilket kanske är ännu vanligare idag, via paddor eller sina egna smarta mobiltelefoner. Fördelen med detta är att systemet som sådant blir mer hållbart än om skolan skulle investera i specialdesignade mentometerknappar som erbjuds tillsammans med vissa typer av interaktiva smartboards. Med Socrative kan jag på direkten bedöma mina elevers kunskaper och, kanske bäst av allt, med Socrative kan elever dessutom använda sina datorer eller telefoner för att ge mig rykande färsk respons och feedback på mina frågor. Mentometerknappar klarar också av denna uppgift, men fördelen med Socrative är att min skola inte behöver införskaffa speciella verktyg för att ge denna respons, som dessutom bara kan användas för ett specifikt syfte.

Kort sagt så kan Socrative användas på tre olika sätt: Du kan använda det för att ge dina elever ett förprogrammerat test med flervalsalternativ, såväl som fria svarsmöjligheter, men du kan också använda det för att ställa en spontan fråga till dina elever när den uppstår i klassrummet. I tillägg till detta kan du även använda Socrative som en ”Exit Ticket” från dina lektioner.

”Exit Ticket” är en snillrik funktion som lärare kan använda vid slutet av en lektion för att få eleverna att besvara frågor om vad de tycker att de har lärt sig under en specifik lektion, och hur bra de förstått det material som behandlats under densamme. För mig är den här informationen ovärderlig när jag ska planera klassens nästa lektion.

De uppgifter som man går igenom kan antingen vara inställda så att de följer lärarens tidsplan (till exempel under en lärarledd klassrumsdiskussion) eller programmerade så att de tillåter eleverna besvara frågor i sin egen takt (detta är mer tänkt för ”Exit Ticke” och traditionella förhör). Det finns dessutom ett spelläge i Socrative: med ”Space Race”-funktionen kan olika elevlag tävla mot varandra genom att skicka ut raketer i rymden som stiger i takt med att svaren kommer in från eleverna. Resultaten kan sedan visas live i klassrummet för att på så sätt stimulera elevdiskussioner, samtidigt som varje elevs individuella svar förblir anonymt.

På det hela taget så är Socrative ett fantastiskt hjälpmedel och ett enkelt men effektivt verktyg för att samla in information som underlättar lärarens formativa bedömning. Socrative ser till att avlägsna alla behov för specifika mentometerknappar eller liknande för att elever skall kunna interagera med sina lärare via datorer, och på så sätt direkt kunna svara på lärarens frågor. Produkten är gratis och molnbaserad, vilket betyder att den kan användas oavsett vilken dator eller telefon som man använder för tillfället. Socrative är kompatibelt med ett stort antal plattformer, såsom PC, Mac, IOS och Android.