Evidence-Based Learning at School

Lärande samtal med elever i 8c och 9c

Lärande samtal i klass, elevernas åsikter och tankar.

Vi lärare tycker att lärande samtal är bra att använda sig av i undervisningen men vad tycker eleverna? Vilka vinster ser de med detta arbetssätt och finns det några baksidor?

För att ta reda på detta hade jag ett lärande samtal ihop med några elever. Dessa elever ingick i de klasser som under två år varit med i projektet och haft lärande samtal i undervisningen.

Första frågan de samtalade kring var:

“Varför är det bra att använda sig av lärande samtal i undervisningen?”

Eleverna tyckte att man fick träna sig på att prata och argumentera samt att man kommer ihåg mer. Alla var intresserade av att diskutera olika saker. Detta ledde till att olika perspektiv kom fram i samtalen och eleverna tyckte att man lärde sig mycket på att samtala och resonera. Det fanns inget rätt eller fel i samtalet och att de lärde sig av vad de andra sa. En annan viktig sak de lyfte var att alla fick komma till tals och att alla fick lika mycket samtalstid.

Eleverna tyckte det kunde vara bra som start på ett arbetsområde så man fick inspiration och uppslag till sitt arbete.

Nästa ämne de fick prata om var om det fanns några baksidor med lärande samtal.

De tyckte att det mesta var bra med samtalen, men i vissa grupper vågade man inte säga sin åsikt och andra tyckte att strukturen på samtalen inte fungerade. Dessa synpunkter tyckte eleverna att undervisande lärare måste vara vaksam på.

De nämnde flera gånger att strukturen på samtalet var svår att ta till sig de första gångerna. Det var viktigt att läraren var tydlig med hur man skulle gå till väga. Eleverna upplevde att det var svårt att veta vad man skulle dokumentera i början.

Gruppsammansättningen var avgörande för om samtalet skulle bli givande eller inte. Eleverna hade lättare att vara öppna med kompisar. Det fanns en rädsla att bli dumförklarad om man hade en avvikande åsikt. Det kunde vara svårt att få igång ett samtal om ingen ställde frågor. Ytterligare ett problem var att vissa elever hade svårt att acceptera andras åsikter. Lärfrågan får inte vara för enkel så att alla har samma åsikt då det leder till att det inte ställs några fördjupande frågor och det blir inget lärande.

Det är viktigt att vara tydlig med sina Post-It. Det ska vara kort skrivet, bara ett ord, på varje lapp och inte en hel uppsats. Det är nödvändigt om man sedan ska se mönster och gruppera olika lappar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna var överrens om att lärande samtal var bra att ha i klassrummet och de gillade att arbeta så men att det var viktigt att läraren var tydlig med strukturen och hade koll på hur grupperna fungerade.

De avslutade med att säga att det var svårt och tog tid att komma in i strukturen för lärande samtal men att det är ett givande sätt att arbeta på och man får nya infallsvinklar på lärfrågan som leder till fördjupat lärande.

Av Sofia Holmbom, Hagaskolan.