Evidence-Based Learning at School

Slutrapporteringsmöte

För att hjälpa oss med slutrapporteringen som ska göras under tidig höst anordnar Universitets och Högskolerådet ett möte där man går igenom slutrapportens alla delar med särskild betoning på den ekonomiska redovisningen. Representanter från den svenska sidan av projektet kommer att delta…

Stödjande experiment

Enligt John Hattie (2009) har kvalitén på undervisningen överlägset störst effekt på elevernas resultat. Om lärarna ska kunna förbättra sin verksamhet behöver de ägna extra tid till att pröva nya metoder. Begreppet “stödjande experiment” introducerades av Geoff Petty (2006) och…