Evidence-Based Learning at School

Bakgrund

Stödjande experiment

Enligt John Hattie (2009) har kvalitén på undervisningen överlägset störst effekt på elevernas resultat. Om lärarna ska kunna förbättra sin verksamhet behöver de ägna extra tid till att pröva nya metoder. Begreppet “stödjande experiment” introducerades av Geoff Petty (2006) och…