Evidence-Based Learning at School

Lektioner

Erfarenhetslärandespiralen

Som ett stöd i vårt kollegiala lärande använder vi oss av “Erfarenhetslärandespiralen”. Det är lätt att man snabbt hamnar i “görandet” utan att först stanna till/avsätta tid för reflektion där mina och andras erfarenheter är utgångspunkten. De slutsatser och/eller lärdomar man drar…

Hantering av mobila enheter

Staatliche Realschule Geisenfeld valde TabPilot att hantera sina Google Nexus 10 tabletter. Det är en android Tablet Manager som tillåter lärare att låsa ner en hel grupp av tabletter genom att välja de specifika program som eleverna kan komma åt…