Evidence-Based Learning at School

okategoriserad

Slutrapporteringsmöte

För att hjälpa oss med slutrapporteringen som ska göras under tidig höst anordnar Universitets och Högskolerådet ett möte där man går igenom slutrapportens alla delar med särskild betoning på den ekonomiska redovisningen. Representanter från den svenska sidan av projektet kommer att delta…

Erfarenhetslärandespiralen

Som ett stöd i vårt kollegiala lärande använder vi oss av “Erfarenhetslärandespiralen”. Det är lätt att man snabbt hamnar i “görandet” utan att först stanna till/avsätta tid för reflektion där mina och andras erfarenheter är utgångspunkten. De slutsatser och/eller lärdomar man drar…